Rezultate, publicate pe 25 octombrie 2018, ora 17.00

Rezultat final promovare proba practica corepetitor Biroul Cultura traditionala

Rezultat final promovare proba practica instrumentist si corepetitor Serviciul artistic Ansamblul Banatul

Rezultat final promovare proba scrisa referent Biroul Juridic, Resurse Umane, Achizitii

Rezultat final promovare proba scrisa referent Biroul Cultura traditionala

Rezultat final promovare proba scrisa referent – Compartiment tehnic

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

În conformitate cu prevederile art.1 din Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autoritaților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, coroborate cu prevederile art. 41 alin (1) și alin. (3) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în data de 24.10.2018 și data de 25.10.2018, ora 11.00 examen de promovare în grad imediat superior, pentru posturile funcțiilor personalului contractual din cadrul instituției, după cum urmează:

 • 1 post corepetitor, grad profesional I– Serviciul artistic Ansamblul Banatul;
 • 1 post instrumentist debutant – Serviciul artistic Ansamblul Banatul;
 • 1 post referent SSD – organizator spectacole – Compartimentul tehnic;
 • 1 post corepetitor debutant– Biroul Cultură tradițională;
 • 1 post referent I – Biroul Cultură tradițională;
 • 1 post referent I– Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții.

Examenul se va desfășura conform  HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Probă scrisă, în data de 24.10.2018

 1. a) la ora 11.00 pentru:

– 1 post referent (organizator spectacole) SSD – Compartimentul tehnic;

– 1 post referent (achiziții)  I –  Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții;

– 1 post referent  I – Biroul Cultură tradițională.

B: Proba practică, în data de 25.10.2018

 1. a) la ora 11,00 pentru:

– 1 post corepetitor  I  – Serviciul artistic Ansamblul Banatul;

– 1 post instrumentist debutant – Serviciul artistic Ansamblul Banatul;

– 1 post corepetitor debutant – Biroul Cultură tradițională;

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

 • Cunoștințe profesionale și abilități;
 • Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Comunicare;
 • Disciplină;
 • Rezistență la stres și adaptabilitate;
 • Capacitatea de asumare a responsabilităților;
 • Integritate și etică profesională.

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evalauare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (9), de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare, sunt la Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții.