Contact

Datele de contact CECART

Adresa noastră

str. E. Ungureanu 1, Timișoara, cod poștal 300079

Date fiscale

CUI: 12574082

IBAN: RO20TREZ62121G330500XXXX (doar pentru plata taxei de școlarizare

Banca: Trezoreria Timișoara

Program de funcționare:

Luni- joi între orele 08,00-16,30
Vineri între orele 08,00-14,00

Program de audiențe:

Manager: marți între orele 10,00 -11,00
Director general: miercuri între orele 10,00-11,00

Modalitatea de înscriere: telefonic, la numărul +40 256 435 158

Acces la informații publice:

Remus Vălungan. Email: remus.valungan@cecart.ro. Telefon: 0256/435158 (int. 34)