Informații de interes public

Solicitare informații de interes public

Persoane responsabile

Decizie persoană responsabilăRegulament cu privire la accesul liber la informațiile publice

Documente de interes public

Anexe Listă documente

Model de cerere tip/Formular

Cerere TipRăspuns la Cerere

Modalitatea de contestare

Reclamație Administrativă (1)Reclamație Administrativă (2)Răspuns la Reclamație

Rapoartele anuale

Buletin informativ al informațiilor de interes public

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Buget

Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special

Listă funcții contractuale 2023Listă funcții contractuale 2024

Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial

Achiziții publice

Programul anual de achiziții publice

PAPPPAPP 2024

Centralizatorul achiziţiilor publice cu evidențierea execuției contractelor cu o valoare totală mai mare de 5000 euro, cu o actualizare trimestrială

Centralizator

Contractele de achiziții publice cu o valoare totală mai mare de 5000 euro, inclusiv anexele acestora

Listă contracte

Cereri/formulare tipizate