Integritate instituțională

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

Nu au fost primite cadouri

Situație centralizatoare cadouri primite

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Mecanismul de raportare

Planul de integritate al instituției

Planul de integritate CECART

Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții

Raport SNA

Situația incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante