Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor
Eleanor Roosevelt

Anunț

Anunț

Anunțuri

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

În conformitate cu prevederile art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/08.11.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează, în data de 18.05.2023 începând cu orele 10.00 la sediul din str. E. Ungureanu nr.1, examen de promovare în grad imediat superior pentru funcția contractuală din cadrul instituției:

  • expert, grad profesional debutant – S – Serviciul Școala de arte – 1 post.

Pentru a participa la examenul de promovare, îndrumătorul numit de managerul instituției, la propunerea conducătorului Serviciului Școlii de arte, întocmește un raport de evaluare pentru salariatul debutant. La finalul perioadei de debut, salariatul debutant întocmește un raport, conform modelului din H.G. nr. 1336/2022.

Examenul de promovare organizat la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcția de debutant constă în susținerea unui interviu, față în față sau online, după caz, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant. Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de către salariatul debutant, întocmit de îndrumător, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.

Interviul va avea loc în data de 18.05.2023 la ora 10,00 față în față.

Știința pe înțelesul tuturor

Joi, 11 mai 2023, de la ora 17:00, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, , vă invită să luați parte la un eveniment aparte al Școlii de Arte Timișoara! Am pregătit pentru iubitorii de cultură o călătorie în…...

Detalii...

Concurs de recrutare 11 – 27 aprilie 2023

Rezultate selecție dosare (afişat în data 12.04.2023 ora 10.00) ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante și temporar vacante Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 12.04.2023 – 27.04.2023…...

Detalii...
Logo Scoala de Arte Timisoara