Taxe de școlarizare

Pentru anul de studiu 2023-2024, se vor aplica următoarele TAXE, conform aprobării acestora prin Hotărîrea Consiliului Judeţean Timiş.

  1. taxă de înscriere – 50 lei;
  2. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare colectivă – 1100 lei
  3. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală – 1200 lei

corepetiţie (100 lei) – canto muzică populară – 1300 lei.

Taxele de școlarizare se pot achita în numerar direct la casieria instituției, cu card bancar sau online, pe platforma de plată online pusă la dispoziție pe site-ul instituției: https://cecart.ro/scoala-de-arte/.

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu se face integral sau în două tranșe egale, după cum urmează:

Pentru cursanţii din SESIUNEA I (înscriși în septembrie 2023)

Tranşa I: până cel târziu la data de 03.11.2023

Tranşa II: până cel târziu la data de 29.03.2024

Pentru cursanţii din SESIUNEA II (înscriși în februarie 2024)

Tranşa I: până cel târziu la data de 29.03.2024

Tranşa II: până cel târziu la data de 04.11.2024

*Menţionăm că taxele de școlarizare pot fi ajustate anual în funcție de indexările taxelor locale de interes județean pentru fiecare an fiscal, taxe care vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș.

Plata taxelor şcolare aferente anului de studiu se va efectua numai după începerea anului şcolar, începând cu data de 2 octombrie 2023 (pentru cursanții înscriși in SESIUNEA I), respectiv data de 1 februarie 2024 (pentru cursanții înscriși în SESIUNEA a II-a),  până la termenul scadent.