În 23 decembrie lansăm on-line revista Timisiensis, revista Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș. Cu 28 de apariții editoriale neînretrupte, revista Timisiensis continuă periplul printre tradițiile și obiceiurile bănățene. Articolele sunt grupate în cinci teme principale: Tradiții și obiceiuri, Grai bănățean, Confluențe, Recuperări și Evenimente, în care se regăsesc articole semnate de prof. dr. Ion Căliman, prof. dr. Ioan Viorel Boldureanu, Dinu Barbu, prof. univ. dr. Afilon Jompan. Obiceiuri străvechi ”Strigarea peste sat”, graiul bănățean recuperat și transmis mai departe ”Ioan Văcariu – Zestre întru năzuitoare”, ”Fanfara din Dudeștii Noi,” ”Conacul din urbe,” interviuri cu maeștrii Brândușa și Nicolae Stănescu și cu dirijorul Sebastian Roșca sunt subiectele pe care le puteți găsi în cuprinsul revistei.
Revista on-line o puteți citi aici: https://cecart.ro/timisiensis/
Promovăm cultura bănățeană!
Finanțator: Consiliul Județean Timiș